Ons verhaal

In 1969 kreeg de familie Schoenmakers in het kader van de ruilverkaveling een perceel aan de Keijenhurkseweg 1 waar zij hun nieuwe argrarisch bedrijf wilden starten. Hier bouwden zij een woonhuis en 2 stallen die onderdak biedde aan koeien en varkens.

De broers Piet en Bert Schoenmakers samen met zijn vrouw Miet hebben in de beginjaren het bedrijf gerund. Na het overlijden van Piet in 1973 hebben Bert en Miet met hulp van dochter José en zoon Martien het bedrijf gerund. Toen Martien in 1990 onverwachts overleed heeft José de keuze gemaakt om toch verder te gaan met het argrarische bedrijf. In 1994 werd het melkbedrijf uiteindelijk overgedragen aan José en haar man Erik.

José en Erik hebben het melkbedrijf gerund tot 2002 waarna zij besloten een ander pad in te slaan omdat er een aantal veranderingen in regels en obstakels in de omgeving hadden plaatsgevonden.

De oude varkensstal was in de loop der jaren in verval geraken en was nodig toe aan een renovatie. In 2015 is de start gemaakt met het afbreken van een groot deel van het gebouw zodat er plaats kon komen voor een nieuwe locatie die een bijdrage kan leveren aan de omgeving.

In de loop der jaren begon natuur en recreatie een steeds grotere rol te spelen in de omgeving. Zo hebben diverse projecten ertoe bijgedragen dat de Landschotse Heide levendiger is geworden, zijn er diverse monumenten van overblijfselen uit de tweede wereldoorlog geplaatst en zijn er diverse landschapselementen op het Meerven aangelegd.

Het enige wat in de omgeving echter nog ontbrak was een locatie waar mensen op korte afstand van deze elementen samen konden komen onder het genot van een koud of warm drankje. Daarnaast wilden wij met onze B&B ook mensen die niet uit de nabije omgeving afkomstig zijn van de omgelegen natuur kunnen laten genieten.

In 2016 begon de wederopbouw van het nieuwe gebouw en de hooimijt. De beschikbare oppervlakte van de oude varkensstal werd opgedeeld in een opslagruimte en een horecaruimte met daarboven 2 slaapkamers. De complete verbouwing van het gebouw nam uiteindelijk iets meer dan 2 jaar in beslag.

Voor de hooimijt wordt op dit moment nog gezocht naar de meest geschikte bestemming. Hier hopen we in de toekomst een dakterras te kunnen realiseren dat uitzicht biedt op de stroomkesberg en de omgelegen akkers.

In 2019 hebben de kunstmestsilo en het mestbassin plaatsgemaakt voor grasvelden waardoor er een onbelemmerd uitzicht kwam op de stroomkesberg en het bos rondom de locatie. Ook hebben wij een nieuw lid in ons gezin mogen verwelkomen, namelijk ons hondje Freek.

In het voorjaar van 2020 hebben we eindelijk voor het eerst onze deuren kunnen openen en hebben we onze eerste gasten mogen ontvangen.

Maar u zult zich nu nog vast afvragen waarom wij nou eigenlijk voor de naam, D’n Eigenwijze, hebben gekozen. De naam heeft namelijk twee raakvlakken met het bovenstaande verhaal;

Het eerste raakvlak is de locatie. Deze is grotendeels ontstaan door de vele uren die mede door ons zelf in de realisatie van de gebouwen zijn gestopt. Wij zeggen daarom ook dat deze op onze eigen wijze tot stand is gekomen.

Het tweede raakvlak heeft te maken met het karaktertrekje. Iedereen is op zijn eigen manier eigenwijs. Sommige mensen laten dit zelfs zo sterk blijken dat ze hiermee geassocieerd worden. In de periode dat de familie Schoenmakers nog het argrarisch bedrijf runde had Bert zelfs de bijnaam ‘de eigenwijze’.

Staminee B&B d’n Eigenwijze

Keijenhurkseweg 1
5512 NP
Vessem

Tel: +31 (0)620 064 792
info@deneigenwijze.nl

Route

Openingstijden

Vrijdag: 10:00 – 17:00
Zaterdag: 10:00 – 18:00
Zondag: 09:00 – 18:00
© powered by WEBFLAT